ข้อกำหนดการรับกระเบื้องฟรีเพื่องานซ่อมหลังคาวัด

"วัด"ที่ต้องการใช้เพื่อซ่อมแซม

จำนวนน้อยกว่า 20 แผ่น *จัดถวายฟรี*

*ตามข้อกำหนดของโรงงาน*

1 กระเบื้องหลังคาวัดที่เข้าเงื่อนไข คือ 

1.1 กระเบื้องเกล็ดปลา

1.2 กระเบื้องสุโขทัย

1.3 กระเบื้องสุโขทัยจัมโบ้

1.4 กระเบื้องหม่อม

กระเบื้องที่ทางโรงงานผลิต ขนาด และสีเคลือบของโรงงาน

2 กระเบื้องหลังคาที่ทางวัดต้องการ มีพร้อมอยู่ในสต้อก(กรุณาโทรปรึกษา 0898342552 )

3 จัดส่งกระเบื้องทาง บ.ขนส่ง หรือ ทางวัดมารับของเอง

4 อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย  ร่วมรักษาไว้ ให้ยั่งยืน

 

โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย  แสงบรรพตชลบุรี  

25/9/2563

Visitors: 845,906