ข้อกำหนดการรับกระเบื้องฟรีเพื่องานซ่อมหลังคาวัด

*จัดถวายฟรี*1 กล่อง แก่ทาง"วัด"ที่ต้องการใช้เพื่อซ่อมแซม  จำนวนตามขนาดบรรจุภัณฑ์  ไม่รวมค่าขนส่ง

*ตามข้อกำหนดของโรงงาน ดังนี้ *

1 กระเบื้องหลังคาวัดที่เข้าเงื่อนไข คือ 

1.1 กระเบื้องเกล็ดปลา

1.2 กระเบื้องสุโขทัย

1.3 กระเบื้องสุโขทัยจัมโบ้

1.4 กระเบื้องหม่อม

กระเบื้องที่ทางโรงงานผลิต ขนาด และสีเคลือบของโรงงาน

2 กระเบื้องหลังคาที่ทางวัดต้องการ มีพร้อมอยู่ในสต้อก (กรุณาโทรปรึกษา 0898342552 )

3 จัดส่งกระเบื้องทาง บ.ขนส่ง หรือ ทางวัดมารับของเอง

4 อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย  ร่วมรักษาไว้ ให้ยั่งยืน

 

โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย  แสงบรรพตชลบุรี  www.th-tile.com

โทรถาม 0898342552

Line : ying-mhon  

หรือ

Line : ying-mhon1  

หรือ Line ออฟฟิศ

เพิ่มเพื่อน

25/9/2563

Visitors: 901,339