บ้านเรือนไทย กับ วิวัฒนาการ

บ้านเรือนไทย กับ วิวัฒนาการการก่อสร้าง

 เรือนไทยแบบดั้งเดิม

๑.๑  เรือนเครื่องผูก ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง: (คำนาม) เรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกด้วยหวายเป็นต้น คู่กับ เรือนเครื่องสับ.
 อธิบายเพิ่มเติม  เรือนเครื่องผูก ใช้วิธี มัด , ถัก , ผูก วัสดุ  หวาย , เถาวัลย์, ตอกไม้ไผ่ , เชือก  ฯลฯ    ยึด องค์ประกอบต่างๆและโครงสร้าง ของตัวเรือนด้วยกัน โดยมากโครงสร้างจะเป็นวัสดุประเภทไม้ไผ่ ( โครงสร้างหลักๆ เช่น เสา คาน ส่วนใหญ่ใช้ไม้จริง ก็ได้ )   วัสดุมุงหลังคามักจะเป็นหญ้าคา,ใบจาก,ใบตองตึง,ฯลฯ

๑.๒ เรือนเครื่องสับ -  ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง: (คำนาม) เรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีเข้าปากไม้คู่กับ เรือนเครื่องผูก เรือนฝากระดาน ก็เรียก.  

ใช้การบาก เจาะ , เข้าเดือย , ลูกสลัก  ฝาหรือพื้นกระดาน ใช้วิธี สับ หรือ ถาก จึงเรียก " เรือนเครื่องสับ " เดิมโครงสร้างหลักเป็นไม้จริงโดยไม่ใช้ตะปูตอกยึด ( อาจมีการใช้ตะปูจีนบ้าง ) วัสดุมุงหลังคาเรือนไทย ยุคนี้มักจะใช้ *แป้นเกล็ด แต่เริ่มมีการใช้ **กระเบื้องดินเผา และ กระเบื้องเคลือบดินเผา มุงหลังคา
กระเบื้องหลังคาบ้านทรงไทย

 

เรือนที่ได้รับอิทธิพลหลังยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม
๒.๑ เรือนไม้แปรรูป (เรือนเครื่องไม้) เริ่มใช้ตะปูตอกยึดองค์ประกอบต่างๆและโครงสร้างของเรือน บานหน้าต่างบานประตู เริ่มใช้บานพับทองเหลือง,บานพับเหล็ก ตกแต่งด้วยเคลื่องไม้ลายฉลุ
วัสดุมุงหลังคาบ้านทรงไทยโบราณ   มัดจะใช้ *แป้นเกล็ด **กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องเคลือบดินเผา มุงหลังคา ตามความสะดวกของแต่ละพื้นที่ และเริ่มมีการใช้แผ่นกระเบื้องคอนกรีต ,กระเบื้องใยหินแบบต่างๆ

๒.๒ เรือนเครื่องก่อ - บ้านตึก ตึกแถว ตึกดิน ก็เรียก  โครงสร้างอาคารใช้วิธีก่ออิฐถือปูนเป็นผนังรับน้ำหนัก โครงสร้างหลังคายังเป็นโครงสร้างไม้
แต่รูปแบบโครงสร้างรับจากอิทธิพลจีน,ชาติตะวันตก ผสมผสานกับลักษณะของท้องถิ่น วัสดุมุงหลังคา มักจะเป็นเป็นกระเบื้องคอนกรีต ,กระเบื้องใยหินแบบต่างๆ ส่วนกระเบื้องเคลือบดินเผา หรือกระเบื้องดินเผายังคงมีการใช้อยู่บ้าง

๒.๓ เรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ -บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ เรือนผสมระหว่างเครื่องก่อและเครื่องไม้จริง มักเป็นอาคาร ๒ - ๓ ชั้น ชั้นล่างมักเป็น(ปูน)เครื่องก่อ ชั้นบนเป็นเครื่องไม้จริง หลังคายังเป็นโครงสร้างไม้

๒.๔ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับอิทธิพลเทคโนโลยีการก่อสร้างจากตะวันตก ระบบโครงสร้าง ฐานราก,เสาและคาน มีการใช้เหล็กเสริมแรงภายในเสาและคาน หล่อด้วยคอนกรีต อาคารมีความแข็งแรงคงทน มีการเอาผนัง,บานหน้าต่างกระจกเข้ามาใช้ร่วมด้วย โครงสร้างหลังคามักจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็ก มักเป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือ เรือนไทยประยุกต์

*แป้นเกล็ด:วัสดุมุงหลังคาชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันในภาคเหนือ และมีความสวยงาม คือ กระเบื้องไม้ หรือที่ชาวบ้านในภาคเหนือ เรียกกันว่า "แป้นเกล็ด" ทำจากไม้เนื้อแข็ง โดยทางภาคเหนือเป็นแหล่งที่มีไม้มาก จะนำเศษไม้ มาตัดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่น คล้ายกระเบื้อง
**กระเบื้อง : เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้นเป็นต้น ทําด้วยดิน หรือวัสดุอย่างอื่น โดยปรกติเป็น แผ่น เครื่องถ้วยชามที่ปั้นด้วยดินประสมอย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาว เคลือบผิวเป็นมัน มีพื้นหรือลวดลายเป็นสีต่าง ๆ เรียกรวมว่า เครื่องกระเบื้อง  กระทะแบน ๆ สําหรับละเลงขนมเบื้องเป็นต้น เดิมทําด้วยดินเผา แต่ปัจจุบันทําด้วยโลหะ  ลักษณนามเรียกจํานวนข้าวเม่าเป็นต้นที่คั่วครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ข้าวเม่ากระเบื้องหนึ่ง งา ๒ กระเบื้อง.
โดย กระเบื้องดินเผาไทย
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบดินเผามานานกว่า 50 ปี
ติดต่อ โทร 089-8342552 หรือคลิก ทัก Line
5/7/2564
ขอบคุณข้อมูลจาก
1 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
2 https://www.pantown.com
Visitors: 912,771