วันไหลสงกรานต์ อะไรไหล?

ประเพณีวันไหล บางแสน หรือ ประเพณีก่อพระทรายวันไหล 
เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข มีประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ


          โบราณเดิมเรียกว่า พิธีทำบุญวันไหล ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ มาทำบุญร่วมกันในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  โดยการนิมนต์พระภิกษุจากทุกวัดในตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

         หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมสร้างเจดีย์ทราย สาดน้ำ เล่นกีฬาพื้นบ้าน ต่างๆ ให้ผู้หนุ่มผู้สาวได้สนุกกัน
วันไหลอาจเรียก ประเพณีการก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันทำบุญปีใหม่ของชาวประมง ชาวเล หรือชาวไทยในภาคตะวันออกและภาคกลาง แต่ปัจจุบันหลายจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีประเพณีการก่อพระทรายน้ำไหลให้คนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองประเพณีวันไหล ซึ่งปกติจะจัดกิจกรรมหลังวันสงกรานต์ปกติเป็นระยะเวลา 5-6 วัน

   โดยชาวบ้านจะสร้างเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน 84,000 องค์ ซึ่งเท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ในพระพุทธศาสนา แต่ละกลุ่มจะมีธง ผ้า และพระสงฆ์ที่แตกต่างกันไปถวายพระภิกษุ พระภิกษุจึงพิจารณาบังสุกุล ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงรับรองแขกในเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ และเมื่องานเสร็จ ทางวัดจะใช้ทรายสร้างที่พักพิง สถานที่สักการะในวัดหรือถมบริเวณรอบๆ วัด ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามัคคีในหมู่คนในพื้นที่และยังเป็นช่องทางในการบริจาคทรายให้กับวัดอีกด้วย เพื่อสร้างผลประโยชน์อื่นๆตามความต้องการ

แต่ในอดีตเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ทางวัดจะจัดประเพณีสร้างพระพุทธรูปทรายและน้ำไหล เพื่อขอกำลังจากประชาชนมาช่วยขุดลอกคลองที่ถูกน้ำฝนพัดพาให้สะอาด แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การสร้างพระใสและน้ำไหลบุญไม่มีแล้ว จึงเหลือเพียงประเพณีวันไหลเท่านั้น
บันทึกไว้ โดย กระเบื้องดินเผาไทย โรงงาน
ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคาดินเผา ดินเผาติดผนัง ปูพื้น มานานกว่า 50 ปี
สินค้าคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ
ส่วนหนึ่ง ของการสืบสานมรดกจากภูมิปัญญาไทย
 
Visitors: 905,284