เศษฐกิจไม่ดี แต่ก็ต้องปรับตัวเนอะ

กระเบื้องดินเผาไทย ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

เพือให้อยู่รอด ในยุคที่วิทยาการต่างๆมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ค้าขายก็ยากขึ้นเพราะคู่แข่งเยอะ ช่องทางการขายเกิดใหม่ทุกวัน ของถูกๆ จากต่างประเทศก็เข้ามาเพียบ(คุณภาพดีแย่แล้วแต่ดวง )

ขออนุญาติอ้างพื้นฐานการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต  จากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ลส์ดาร์วิน จาก หนังสือ “การกำเนิดของชนิดพันธุ์โดยกระบวนการคัดสรรโดยธรรมชาติ (On the Origin of Species by Means of Natural Selection) ซึ่ง ชาร์ลส์ดาร์วิน เค้าหมายความถึง สิ่งมีชีวิตทุกประเภทของโลก ตั้งแต่แบคทีเรีย ต้นไม้ ฯลฯ
กล่าวไว้ว่า

ว่า
  กระบวนการที่สิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบและตัดสินเลือกเฉพาะความแข็งแกร่งของแต่ละปัจเจกชีวิต
ที่จะอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไปได้ เรียก "การคัดสรรทางธรรมชาติ" (Natural Selection)

  เพื่อที่จะอยู่ต่อไปได้ สิ่งมีชีวิตจึงต้องมี
“การปรับตัว” (adaptation) ให้สามารถอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ “ปรับตัว” ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้และสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ดังนั้น
ไม่ใช่ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดเท่านั้น ที่จะอยู่รอด
ไม่ใช่ผู้ที่ชาญฉลาดเลิศล้ำเท่านั้น ที่จะอยู่รอด
มีแต่ผู้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเท่านั้น จึงจะวิวัฒนาการไปสู่ยุคใหม่ได้
“การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตเล็กๆ จำพวก
จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ฯลฯ ในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมา เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งมีชีวิตตามลำดับของมิติแห่งเวลา และเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพการดำรง
ชีวิตเท่านั้น จึงดำรงอยู่ได้”
และจุดเด่นของ สิ่งมีชีวิตที่รียกตัวเองว่า "มนุษย์" มีข้อได้เปรียบ ที่ เป็นสัตว์สังคม ที่มี ภาษา มีการจดบันทึกประสบการณ์ มีการกำหนดวิธีการเรียน การสอน ยังมีการเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ
จึง เชื่อ ว่ามนุษย์สามารถ เรียนรู้ ที่จะปรับตัวได้เสมอ
 เพราะ สภาพแวดล้อม ของมนุษย์ นอกจาก สิ่งแวดล้อมที่ต้องสำผัส ไม่ว่า อากาศ น้ำ อาหาร ยังมี ผู้คน สังคมรอบข้างด้วย เช่น สังคมไทย ทั่วไป ก็ใจดี ซื่อสัตย์ ยอมรับสภาพสภาวะการใหม่ๆได้รวดเร็ว

แต่ด้วยความใจดี
อาจจะทำให้ มิจฉาชีพ และผู้ที่ต้องการเอาเปรียบ เข้ามาปะปนมากขึ้น ดังนั้น จึงพึงระมัดระวังกันน้าาา

อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ไทย และ สภาพแวดล้อมของเราด้วย อย่าลืมว่ารายได้ของประเทศไทย มาจาก การท่องเที่ยวเป็นหลัก(ไม่ใช่การไปเท่ยวเมืองนอกนะ) 

ปล.อยากรู้อะไร อยากเรียนรู้อะไร ถาม google

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ ร่วมรักษามรดกแห่งภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมไทย

กระเบื้องดินเผาไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคาดินเผา ตรงโดยโรงเผากระเบื้อง

 

 

Visitors: 905,284