พระบรมรูปทรงม้า คาถาบูชา

โดย: @กระเบื้องดินเผาไทย [IP: 101.109.17.xxx]
เมื่อ: 2016-02-16 19:46:28
กราบรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกันฝาก คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5คาถาบูชาองค์สมเด็จพระปิยมหาราชแบบย่อ : “พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ”แบบเต็ม : “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง” (ปิยะมะนะ นะโมพุทธายะ 3 จบ) ขอพรตามที่ปรารถนา ห้ามบนพระบรมรูปทรงม้าของชลบุรี อยู่ใกล้ๆกับศาลากลางจังหวัด เพื่อนๆมาดูวิ่งควาย แวะได้นะค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 791,340