แจ้งบุคคลแอบอ้างหลอกลวงลูกค้า

โดย: โรงงงานกระเบื้องดินเผาไทย แสงบรรพต [IP: 101.109.49.xxx]
เมื่อ: 2017-12-21 00:35:34
ชุติมา หรือ ปารณีย์ พานิกร(จุ๋ม)

มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานกระเบื้องดินเผาไทย แสงบรรพต www.th-tile.com และ https://www.facebook.com/th.tile/ หากมีการแอบอ้างเพื่อเสนอขายหรือรับเงินมัดจำใดๆ ทางโรงงานไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้

พฤติกรรมคือแอบอ้างเป็นพนักงานหรือญาติของทางโรงงาน และใช้เอกสารปลอมสร้างความน่าเชื่อถือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0898342552 คุณเพลินพิศ เจ้าของโรงงาน

https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D/745137009019517/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 837,218