น้ำพระพิพัฒน์สัตยา จากชลบุรี

โดย: กระเบื้องดินเผาไทย [IP: 182.52.206.xxx]
เมื่อ: 2019-01-16 08:43:25
ที่วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง ฯ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่ อยู่ข้างพระอุโบสถวัดเขาบางทราย ชาวบ้านเรียกว่า "สระเจ้าคุณเฒ่า" ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาบางทราย เป็นสระน้ำที่"สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส(เจ้าคุณเฒ่า)" โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๙ น้ำในสระนี้ถูกนำมาใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยามาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากน้ำฝนที่ไหลผ่านเขาพระพุทธบาททั้งสามยอด และได้ไหลผ่านปูชนียสถานต่าง ๆ มารวมกัน ณ สระแห่งนี้

ทุกปีจะมีการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้าที่ริมสระปีละสามครั้ง เพื่อระลึกถึงและอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 791,340